Deklaracja dostępności Idź do strony z danymi pomiarowymi w formie grafiki Realizacja Di-Bit Sp. z o.o.

Projekt "Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020