Firma Di-Bit Sp. z o.o. mieści się w Łodzi przy ul. Jana Kasprowicza 20. Jako odrębny podmiot prowadzi swoją działalność od 2012r. W 2017r została zmieniona (skrócona) nazwa z Diamond-Bit na obecną Di-Bit. Wcześniej (od 2008r) nasz team realizował projekty dla Inwat-Energo Sp. z o.o.

     Od początku działalności zajmujemy się kompleksowym wdrażaniem systemów telemetrycznych, oferując urządzenia, oprogramowanie i usługi w zakresie bezprzewodowych systemów zdalnych pomiarów, rejestracji, sterowania, diagnostyki i lokalizacji z wykorzystaniem technologii GSM/GPRS/GPS. Oferujemy również systemy dystrybucji informacji tekstowej, głosowej i wizualnej, które zarówno mogą działać, jako autonomiczne rozwiązania jak i być częścią systemów telemetrycznych. Systemy oparte na telemetrii to między innymi system monitoringu powodziowego informujący o wzrostach poziomów rzek mogących stwarzać zagrożenie.

     W naszej ofercie znajdują się systemy dla producentów jak i użytkowników urządzeń takich jak roboty, automaty, maszyny budowlane i inne.  Nasze systemy kontrolują i sterują temperaturą oraz zasilaniem w chłodniach i cieplarniach, kontrolują napełnianie zbiorników, silosów, rejestrują i przekazują informację o anomaliach, zagrożeniach, niekontrolowanym ruchu lub wejściu. Jesteśmy w stanie zmierzyć, zarejestrować, zarchiwizować i udostępnić niemal każdy parametr, a jeżeli zostanie on przekroczony o ustaloną dopuszczalną wartość, to system powiadomi o tym zajściu przesyłając odpowiednie komunikaty.

     Wiadomości SMS, MMS, VOICE i E-MAIL implementujemy zarówno, jako platformę dystrybucji informacji w systemach telemetrycznych oraz jako odrębne systemy komunikacji z klientami i wspomagania zarządzania w firmach.
Systemy oparte na wiadomościach wysyłanych kanałami GSM, GPRS i E-mail z powodzeniem stosowane są w Jednostkach Administracji Państwowej i Samorządowej. Jeden z naszych systemów o nazwie ALERT-SMS jest dedykowany właśnie dla Samorządów. Idealnie sprawdza się zarządzaniu kryzysowym, realizuje zadanie ostrzegania mieszkańców, oraz może wspomagać komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w Urzędzie. Ponadto jego konstrukcja pozwala na wdrażanie go w takich instytucjach jak: Policja, Straż Miejska lub Gminna, PSP i OSP.
Di-Bit Sp. z o.o. Producent systemów zdalnej kontroli parametrów, monitoringu powodziowego, systemów telemetrycznych i dystrybucji informacji.
Rok założenia 2012

Poznaj nasze systemy.

International Information Group Copyright C 2011 by "Di-Bit"  .  All Rights reserved  .  E-Mail: biuro@di-bit.pl